wie doen dit

Stimulansz is kennisleider in het sociaal domein. Wij dragen met toonaangevende kennis, vakmanschap en innovatie bij aan de slagkracht in de volle breedte van het sociaal domein.

 

Deelnemers aan het team van onderzoekers zijn Frank Angenent en Gerrit van Romunde. Frank is adjunct-directeur en teammanager met een brede scope op het sociaal domein. Zijn persoonlijke ambitie is om de publieke dienstverlening in het sociaal domein naar een hoger plan te tillen. Hij ontwikkelt samen met klanten nieuwe concepten en instrumenten om dit te verwezenlijken.

Adviseur Gerrit van Romunde is gespecialiseerd in het brede arbeidsmarktbeleid. Met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen weet hij strategie, beleid en uitvoering in het sociaal domein tot een logisch en werkend geheel te vormen. Gerrit is onze expert in het brede arbeidsmarktbeleid in het sociaal domein.

Talenten in de samenleving met elkaar verbinden. Dat is zijn missie. Martin Rommers zet als bestuurskundige met volle overgave zijn 30-jarige ervaring bij de overheid in. Waar hij ook is. Het werken in de samenleving om inwoners, ondernemers en professionals te verbinden is zijn passie. 

Martin heeft een brede ervaring in het sociaal domein. Als interim manager en als procesbegeleider van velerlei opdrachten om mensen aan tafel te krijgen en ideeën succesvol te maken. Hij is actief geweest als directielid en heeft leiding gegeven aan verschillende veranderingsprocessen en aan de decentralisaties in twee gemeenten. 

Ray Geerling is meer dan dertig jaar werkzaam in de sociale zekerheid. Hij was onder meer werkzaam in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Zijn werkzaamheden als trainer, adviseur en interim-manager hebben zich bewogen in zowel de deelterreinen werk, inkomen en zorg van de sociale zekerheid. Als voorbeelden van de verrichtte werkzaamheden kan worden genoemd directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand.

Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan vele reorganisatie- veranderings- en innovatieprocessen in de private en publieke sociale zekerheid. De laatste decennia was hij onder meer als interim in verschillende directiefuncties werkzaam bij uitkeringsorganisaties. Tevens heeft hij in de laatste vijftien jaar een groot aantal gemeenten en instellingen geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleidsinnovatie.